The Beeby Family

Notes


Matches 161 to 200 of 8,718

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 218» Next»

 #   Notes   Linked to 
161 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F2562
 
162 Northamptonshire, England, Church of England Baptisms, Marriages and Burials, 1532-1812
Name: Lawrence Beeby
Event Type: Burial
Burial Date: 22 Jun 1763
Burial Place: Great Addington, Northamptonshire, England
Parish as it Appears: GREAT ADDINGTON 
Beeby, Laurence (I5123)
 
163 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I7947)
 
164 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I7932)
 
165 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I396)
 
166 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I174)
 
167 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I209)
 
168 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I2043)
 
169 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I7214)
 
170 "South Africa, Dutch Reformed Church Registers, 1660-1970"

name: Francina Gesina Julison
event: Membership
event date: 08 Oct 1839
event place: Cape Town, Cape of Good Hope, South Africa
page:
film number: 2214276
digital folder number: 4434429
image number: 00609 
Julison, Francina Gesina (I2524)
 
171 "South Africa, Free State Dutch Reformed Church Records, 1848-1956," Frederick George Ralston, 1904

Name: Frederick George Ralston
Event: Marriage
Event Date: 21 Dec 1904
Event Place: Heilbron, Free State, South Africa
Residence: Heilbron
Age: 29
Marital Status: Single
Birth Date:
Marriage Type: Banns
Estimated Birth Year: 1875
Father:
Mother:
Spouse: Susan Christine Pierce
Spouse's Residence: Heilbron
Spouse's Age: 22
Spouse's Marital Status: Single
Spouse's Estimated Birth Year: 1882
Entry Number: 775
Page:
Film Number: 1670556
Digital Folder Number: 004763134
Image Number: 00765 
Pierce, Susan Christine (Ralston) (I2133)
 
172 "South Africa, Free State Dutch Reformed Church Records, 1848-1956," Frederick George Ralston, 1904
Name: Frederick George Ralston
Event: Marriage
Event Date: 21 Dec 1904
Event Place: Heilbron, Free State, South Africa
Residence: Heilbron
Age: 29
Marital Status: Single
Birth Date:
Marriage Type: Banns
Estimated Birth Year: 1875
Father:
Mother:
Spouse: Susan Christine Pierce
Spouse's Residence: Heilbron
Spouse's Age: 22
Spouse's Marital Status: Single
Spouse's Estimated Birth Year: 1882
Entry Number: 775
Page:
Film Number: 1670556
Digital Folder Number: 004763134
Image Number: 00765 
Ralston, Fred George (I2132)
 
173 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I2766)
 
174 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F940
 
175 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I44)
 
176 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I420)
 
177 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I232)
 
178 #2
suffered from excema
He committed suicide. Jumped in Durban Harbour, with fish weights.

Was chage of grain elevator
 
GIBSON, Arthur (I310)
 
179 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I234)
 
180 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I311)
 
181 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I236)
 
182 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I73)
 
183 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I300)
 
184 (a flat stone)
In affectionate memory of GEORGE BEEBY who departed this life 2* February 1867 aged 69 years
 
Beeby, George (I5321)
 
185 (Bekende Voortrekkerleier) is op 12.11.1780 op die plaas "Soetendal",distrik Wellington, gebore. Toe hy 3 jaar oud was, het sy vaderverhuis na "Welvanpas", vroe‘r genoem "de Krakeelhoek", 'n plaas wattot vandag toe nog in hande van die Retiefs is en tans bewoon worddeur mnr Dan Retief (sien bl. 157-h4) vir sy besonderhede. Saam met syvier broers en ses susters het hy seker van die beste onderwys genietwat destyds moontlik was. Hy het 'n mooi handskrif ontwikkel en was 'ngoeie spreker. Piet het sy vader bygestaan op sy plaas tot sy 27stejaar, waarna hy op "Kromme Rhee" by Stellenbosch gaan boer. In 1812word hy benoem as 'n kommandant onder lt. kol. Graham om na dieOosgrens te vertrek om daar patrolliediens te verrig. Hier op dieOosgrens verrys 'n nuwe gesigseinder vir hom, naamlik die moontlikheidvan landbou, veeteelt en handel. Hy vertrek in 1813 van Stellenboschna Uitenhage. Hy het die jong weduwee Magdalena Johanna Greyling op syeerste tog na die Oosgrens ontmoet, waarna hulle besluit om in diehuwelik te tree. Die huwelik vind plaas op 2.7.1814. Haar man Johan C.Greyling is op die Oosgrens deur die Kaffers op 31.12.1811 vermoor. Syself is in 1782 gebore, 'n dogter van Pieter de Wet en MariaPetronella Opperman. Retief het vooruitgeboer en verskeie plase enerwe in Port-Elizabeth verkry. Een van sy plase waar hy 'n tydlankgeboer het was "Mooimeisiesfontein" naby Riebeeck-Oos. Theal het hombeskrywe as een van die welvarendste manne in die distrik Albanie enoo keen van die mees regskapenes. Hier het hy ook kragtigeleierseienskappe openbaar. Ons weet ook dat sy huwelik met Magdalena'besonder gelukkige een was. Dit sou egter haar lot wees om albei haarmans en 3 seuns, nl. 01 en Abraham Greyling, en die jong Pieta an diedood af te gee, almal deur die inboorlinge vermoor. Piet Retief en syhet 4 kinders gehad nl. Deborah Jacoba (geb. 1815); Jacobus Francois(geb. 1816) wat laat getroud is en geen afstammelinge nagelaat hetnie; Magdalen Margaretha (geb. 1820) en Pieter Cornelis (geb. 1823),wat saam met sy vader vermoor is. Daar is dus geen manlikeafstammeling van die Voortrekkerleier wat die van "Retief" dra nie.Retief vaardig sy beroemde Manifes Jan. 1837 uit, en besluit om tetrek. Hy kom in April 1837 by die Vetrivier aan waar daar grootonenigheid tussen die verskillende groepe Trekkers onder hulle leiersPotgieter en Maritz heers. Retief word egter op 'n volksvergadering op17 April 1837 as goewerneur en komdt.-genl. Gekies en almal aanvaarhom as leier. Hier tree sy leierseienskappe weer eens na vore. Hy wordegterop 6.2.1838 deur Dingaan vermoor. Dit kan gesŽ word dat PietRetief waarskynlik die eerste Afrikanerleier was. Deur sy Manifes opte stel, het hy namens sy mense by die Owerheid protes aangeteken. RETIEF, Pieter (I7132)
 
186 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I317)
 
187 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I9)
 
188 (RETIEF oorspronklik gespel as RŽtif) Daar het 'n bloedige vervolgingvan die Prostestante in Frankryk plaasgevind na die herroeping van dieEdik van Nantes, op 18 Oktober 1685. Dit was in hierdie tyd datFrancois en sy suster Anna vir hulle lewe gevlug het na Holland. DieHollanders het destyds immigrante vir die Kaap gesoek. Francois en sysuster het besluit om na die Kaap te kom. Hulle arriveer in 1688. Hyverkry 'n plasie "La Paris", 60 morge groot, taamlik afgesonderd, aandie noordelike kant van die Bergrivier in die rigting van Wemmershoek.
Francois se suster Anna is met Pierre ROUSSEAU, stamvader van dieRousseau's in ons land, getroud en hulle kry 'n plasie "L'Arcd'Orleans" langs diŽ van Francois Retief . (Sien kaart.)
Die eerste paar jaar aan die Kaap was veelbewo‘. Francois en sy vrouis een nag in hulle huis aangeval deur 'n rondloper, 'n sekere Daniel,waartydens hulle verskeie meswonde opgedoen het. Hiervan het hullegelukkig volkome herstel.
Francois en Maria het 9 kinders gehad. Die oudste is met PieterROUSSEAU getroud, die tweede met Pieter HUGO, en die derde isongetroud oorlede. Die vierde, Francois Retief, het die stamvader vandie Graaff-Reinet-tak, die Tulbagh Lichtenburg-tak, Wellington- ensommige van die Paarl Retiefs geword. Die vyfde, 'n seun, Pierre, isjonk oorlede. Die sesde kind, nl. Paulus, was die stamvader van meestevan die Paarl Retiefs. Van die sewende, weer 'n Pierre, weet ons baiemin. Die agste, Hester, is getroud met Jacques MARAIS, wie se oupa diestamvader van die Marais in ons land is. Die negende, 'n dogter,Magdalena, is met Tieleman ROOS' getroud, 'n seun van een van diestamvaders van die Roose in Suid-Afrika 
RETIEF, Francois (I7122)
 
189 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I1964)
 
190 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I2283)
 
191 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F696
 
192 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F159
 
193 1 22 /01/1809 RAMSAY BARBARA CHARLES RAMSAY/ELISABETH NICOLLUDundeeDUNDEE CITY/ANGUS 282/ 0090 0351 RAMSAY, Barbara (I382)
 
194 1 Bennet Str. RIVERS, Mary Ann Andrews (I123)
 
195 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I2045)
 
196 1 Joseph Weed WADE
b: Aug 1844 in England Farmerd: 14 Feb 1907 in Dundee
..+Amelia ANDREWSb: Jan 1847 in Lancasterm: in Harrismithd: 14 Apr 1928
in Ladysmith Rd., DundeeFather: John ANDREWSMother: Ann DUNKLEY

......2 Jonathan Vicar WADE
b: Jul 1870 in DundeeFarmer of 'Stonton',
Dundeed: 22 Feb 1942 in Dundee Hospital
..........+Charlotte Mary KENNARDb: 30 Apr 1876 in Potchefstroom28 May
1876 ~ Johannesburg - Wesleyanm: Abt 1897 in Durban d: 20 Jan 1935 in
Macclesfield Farm, NewcastleFather: Vincent KENNARDMother: Mary WOOTTON

......2 William Marston WADE
b: Jun 1873 in DundeeFarmer of 'Gowrie',
Dundeed: 19 Mar 1935 in Govt. Hosp., Dundee - sp
..........+Bessie deBock KENNARDb: Abt 1878m: in Dundeed: Aft 1935
Father: Vincent KENNARDMother: Mary WOOTTON

......2 Oliver Andrews WADE
......2 John Berridge WADEd: Aft 1935
......2 Phoebe Sophia WADE 
WADE, Joseph Weed (I1967)
 
197 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I1968)
 
198 10---/07/03- Sacred / to the memory / of the late / Capt. WILLIAM BEEBY / of the Ship 'Pudsey Dawson' / who departed this life / 8th March 1857/This was erected by his brother / Shipmasters as a token of / esteem and respect.

From: Patricia Lim as the source (Gwulo.com ).
 
Beeby, Captain William (I7453)
 
199 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I2523)
 
200 11 Feb 1761 Elizabeth d Henry & Charity Beeby
26 Sep 1766 Elizabeth d Henry & Charity Beeby
6 Jan 1768 Jane d Henry & Charity Beeby
10 Jun 1759 Mary d Henry & Charity Beeby
05/12/1764 Samuel s Henry & Charity Beeby
05/12/1764 Thomas s Henry & Charity Beeby
4 Mar 1770 William s Henry & Charity Beeby presumed dead before 1771
14 Oct 1771 William s Henry & Charity Beeby

Titchmarsh baptisms
6 Apr 1802 16 Apr 1802 Elizabeth d William & Sarah Beeby
102 9 Mar 1817 1 Jun 1817 Henry William & Sarah Beeby Labourer Titchmarsh
21 Aug 1806 21 Sep 1806 James s William & Sarah Beeby
7 Aug 1796 21 Aug 1796 Jane d Wm. & Sarah Beeby
9 Apr 1804 22 May 1804 John s William & Sarah Beeby
9 Mar 1812 19 May 1812 Maria d Wm. & Sarah Beeby
11 Apr 1809 21 Apr 1809 Mary Ann d William & Sarah Beeby
3 Feb 1800 23 Mar 1800 Samuel s Wm. & Sarah Beeby
30 20 Feb 1814 27 Feb 1814 Thomas s William & Sarah Beeby Labourer Titchmarsh
3 Jan Mar 1798 11 Mar 1798 Wm. s Wm. & Sarah Beeby
 
Beeby, William (I3645)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 218» Next»